Trofeu Les Codines

  

 

* Al 2020, en coincidir amb la pandèmia Covid-19 no es va realitzar el Trofeu